Brezplačna analiza vašega osebnostnega tipa po metodi DISK

Brezplačna analiza vašega osebnostnega tipa po metodi DISK

Brezplačna analiza vašega osebnostnega tipa po metodi DISK

Razvrstite (povlecite in spustite) spodnje osebnostne tipe tako, da bodo na vrhu vsakega sklopa štirih tisti, ki vas NAJBOLJ opisujejo in na dnu tisti, ki vas NAJMANJ. Na vneseni email boste prejeli vašo brezplačno analizo.

  • OptimističenI
  • SamozavestenD
  • TočenK
  • StabilenS

  • PremišljenK
  • DružabenI
  • Dober poslušalecS
  • DrzenD

  • ObzirenS
  • TekmovalenD
  • RadostenI
  • SporazumenK

  • PotrpežljivS
  • SpontanI
  • NeomajenD
  • NadzorovanK

  • ZaupljivS
  • AnalitičenK
  • PriljbuljenI
  • MočanD

  • VelikodušenS
  • ŽivahenI
  • TolerantenK
  • VztrajenD

  • PozitivenI
  • Pripravljen tvegatiD
  • ZadržanK
  • RazumevajočS

  • RazmišljajočK
  • NemirenD
  • PrijateljskiS
  • IgrivI

  • KritičenK
  • ImpulzivenI
  • ZanesljivS
  • Ciljno usmerjenD

  • ZgovorenI
  • ZadržanS
  • TradicionalenK
  • OdločenD