Persolog DISK analiza
osebnostnega profila

Spoznajte in začnite izkoriščati svoje lastne potenciale ter se naučite razumevanja in lažjega prilagajanja drugim osebnostnim tipom!

OPRAVITE BREZPLAČNO HITRO ANALIZO!

Veste, kakšen vtis dajete?

Spoznajte, katere vedenjske lastnosti so najbolj značilne za vaš tip!

Ljudje smo različni. Zato se različno odzivamo na okoliščine, imamo različne sloge komunikacije, različno dojemamo druge. Še posebej je to zavedanje pomembno v podjetjih, večjih in manjših teamih, če želimo vzpostaviti pozitivno komunikacijsko kulturo, s tem pa več zadovoljstva in večjo produktivnost.

Najbolj pomembno spoznanje pri uporabi orodja DISK je torej, da nihče ni boljši, ne slabši. Se pa vsak sooča z izzivi, kako področja, na katerih imamo še veliko prostora za izboljšave, izboljšamo in kako lahko svoje prednosti uporabimo še bolje.

Vendar pa…

Kako naj vem, kakšen vtis dajem in kako si želim, da bi me videli drugi? Kakšni so moji potenciali? Kako naj vem, kateri zaposleni so najboljši za moj team? Kako naj vem, kakšen način komunikacije je najboljši za vodenje? Kakšne vedenjske lastnosti so najbolj značilne za določene profile?

Uspešni ljudje se odlikujejo po tem, da znajo uravnovesiti svoj notranji potencial in vedenje, ki se kaže na zunaj. Zavedajo se svojih prednosti in omejitev, na podlagi česar lahko obvladujejo težavne situacije ali konflikte tako na strokovnem kot na zasebnem področju.

Kaj je osebnostni profil?

Persolog DISK analiza

Osebnostni profil temelji na opisih človeškega vedenja v konkretnih situacijah, cilj česar je boljše razumevanje potreb posameznika in ljudi, s katerimi le-ta prihaja v stik.

Na osnovi izpolnjenega vprašalnika dobite poročilo persolog Osebnostnega profila, ki je osnova za:

 • odkrivanje lastnih prednosti in področij, kjer je potrebno izboljšanje,

 • izkoriščanje lastnih potencialov,

 • razumevanje drugih osebnostnih tipov

 • lažje prilagajanje drugim osebnostnim tipom.

Rainer Lagemann

It is always an epiphany when people see certain behaviourur and personality types in an organized form. They can immediately relate it and clearly identify character according behaviour.

The real benefit is, they do not only understand others better. They also understand much better themselves and how one is being perceived by others.

Once aware it takes away pressure and stress in daily interactions. Thins become clearer and in stressful moments it is easier to let go, because people know, they are not personally attacked, but it is just the personality style of the other person.

I highly recommend DISC trainings generally, but especially to organisations, within a department and interdepartmental and cross-hierarchical.

Rainer Lagemann, Founder Hotelscape, Communication & Sales Trainer, Speaker, Professor
OPRAVITE BREZPLAČNO HITRO ANALIZO!

Izkoristite raznolikost in prilagodljivost!

Kaj pokriva model DISK?

Vodenje, prodaja in distribucija, coaching, upravljanje s stresom in zaposlovanje so le nekatera področja, ki jih pokriva model DISK. Lahko ga uporabite na kateremkoli področju, kjer je pomembno zavedanje, znanje, spoznanje…

Starši lahko s to metodo pomagajo svojim otrokom pri izbiri smeri študija, celo srednje šole, uporabljajo ga zakonci, partnerji za izboljšanje svoje komunikacije in posledično za več razumevanja drug za drugega…

Zaupajte izkušnjam!

Model DISK je priznan mednarodno!

Po svetu je več kot 8.500 certificiranih trenerjev. V Nemčiji obstaja persolog več kot 20 let. 90% podjetij DAX (podjetja, ki so na seznamu nemške borze) sodelujejo s certificiranimi trenerji za persolog osebnostni model.

Zaupajte strokovnosti!

Model DISK temelji na strokovnih raziskavah

Persolog osebnostni model temelji na rezultatih raziskav prof. Johna g. Geierja in mag. Dorothy Downey. Model temelji tudi na ugotovitvah akademikov Ericha Fromma, Alfreda Adlerja in Martina Fishbeina.

Delajte z orodji, ki so ciljno usmerjena!

Raziskave potrjujejo visoko zanesljivost!

Statistične raziskave v sodelovanju z Univerzo Koblenz-Landau iz Nemčije potrjujejo visoko zanesljivost in tehtnost sestavnih delov persolog osebnostnega modela.

Na voljo je več on-line analiz:

 • Persolog poročilo z vključenim vodenjem in analizo DM
  Celostno poročilo o osebnosti: osnova, sestavljena samopodoba, vedenje, vodenje, zaznavanje delovnega mesta

 • Persolog poročilo z vključenim vodenjem
  Celostno poročilo o osebnosti: osnova, sestavljena samopodoba, vedenje, vodenje

 • Persolog celostno poročilo
  Osnova, sestavljena podoba, vedenje

 • Persolog factor profile
  Persolog osebnostni profil – 7 korakov odkritja (Modularno poročilo koraki od 1 do 7)

 • Persolog factor profile
  Persolog osebnostni profil – osnovna verzija (Modularno poročilo koraki od 1 in 4)

 • Persolog osebnostni profil kratka verzija
  Grafi in osnovni opis

We have been using DISC profiles to learn more about potential new hires for years and it has helped us in our selection for various positions. We have found that the profiles are very accurate. Every employee that we have placed according to their DISC profile has been very successful in our company! But we have also learned that if we positioned new hires in jobs that were not a match to their DISC profile, sooner or later problems arose. The more one learns about DISC the more one realizes, that one cannot put an I-Profile into an accounting position, or a C-Profile into a marketing position.

Marena Loeffler, CPA, Allure International Tax Consulting
OPRAVITE BREZPLAČNO HITRO ANALIZO!

Osnovne karakteristike posameznih tipov

Vedenjska dimenzija »D«

DOMINANTEN

»D« pripisuje pomen temu, da so drugi direktni in jasni in da pokažejo razumevanje za njegove/njene rezultate.

Glavni poudarek: Ti …

 • komuniciraš kratko in jedrnato.
 • želiš, da drugi priznajo tvojo potrebo po neodvisnosti.
 • pričakuješ, da bodo pravila in pričakovanja jasno izražena.
 • vzameš pobudo v svoje roke.
 • rad bi pokazal svoje pristojnosti.
 • rad ostaneš pri temi.
 • rad pokažeš svojo neodvisnost.
 • nerad izgubljaš čas.

Opazijo se lahko naslednje vedenjske tendence:

 • Imaš zelo direkten in zahteven “šefovski” nastop.
 • Občasno ti manjka sposobnosti razumevanja in sposobnosti sočustvovanja.
 • Nagrajuješ, kaznuješ in uživaš v merjenju rezultatov dela.
 • Gojiš le nekaj medosebnih stikov.

Vedenjska dimenzija »I«

INICIATIVEN

Črka »I« daje pomen temu, da so drugi prijazni, odprti in da priznajo njegov/njen prispevek.

Glavni poudarek: Ti …

 • želiš z vsakomer ravnati neformalno.
 • si zelo rad sproščen in družaben.
 • bi želel, da bi lahko izražal svoje misli in občutja (vedno na živahen način).
 • se ne želiš pogovarjati preveč resno.
 • nisi ljubitelj podrobnosti (samo v pisni obliki).
 • želiš, da je tvoje delo javno pohvaljeno.
 • si rad duhovit.

Opazijo se lahko naslednje vedenjske tendence:

 • Rad prepričuješ in vplivaš na druge.
 • Želiš biti v središču pozornosti.
 • Vedno precenjuješ sebe in druge (preveč optimističen).
 • Svoje ideje kuješ v zvezde.
 • Če si zavrnjen, reagiraš s kujanjem oz. s prizadetostjo.

Vedenjska dimenzija »S«

STANOVITEN

»S« daje pomembnost temu, da so drugi sproščeni, prijazni, pripravljeni sodelovati in da kažejo spoštovanje in hvaležnost.

Glavni poudarek: Ti …

 • raje deluješ logično in sistematsko.
 • ustvarjaš zanesljivo in varno okolje.
 • vedno želiš vedeti kako naj bo delo narejeno.
 • ceniš, kadar se ti pokaže resnično priznanje.
 • opraviš tudi delo drugih, če se jim zdi pretežko.
 • potrebuješ informacije in čas, da se navadiš na spremembe.

Opazne so sledeče vedenjske tendence:

 • Do svojih kolegov in nadrejenih si prijazen.
 • Upiraš se (nepredvidenim) spremembam.
 • Kadar si pod pritiskom, ti je težko določiti prioritete.
 • Rad ponudiš svojo podporo.

Vedenjska dimenzija »K«

KOREKTEN

»K« ne daje nobene pomembnosti pretirani bližini. Imeti želi natančne informacije, zato da lahko v nered vnese red. On/ona si želi, da so njegove/njene analize cenjene.

Glavni poudarek: Ti …

 • upoštevaš zakone, predpise in pravila.
 • raje delaš sam.
 • si tankočuten in zadržan.
 • pogosto te vodijo pretekli primeri, izkušnje.
 • delaš natančno in pozorno.
 • ceniš visoke standarde.

Opazne so sledeče vedenjske tendence:

 • Raje vidiš, da dobiš točno opisane delovne naloge.
 • Zavračaš preveč ohlapne, nejasne in nenatančne informacije.
 • Vsako stvar raje večkrat preveriš.
 • Socialno druženje te lahko spravi v neprijeten položaj.
OPRAVITE BREZPLAČNO HITRO ANALIZO!

Vas zanima več?

Pišite mi!