Motivacija zaposlenih

Podjetje smo ljudje!

Eno od najbolj pomembnih spoznanj vsakega dobrega podjetnika, vodje… je, da podjetje niso samo stroji, stavbe in pisarne, računalniki, izdelek. Podjetje smo ljudje.

Zagotovo se vam je že zgodilo, da ste naleteli na poslovnega partnerja, na prodajalca, na predstavnika nekega podjetja, ki vas je zaradi svojega načina komunikacije, nastopa, naveličanosti… odvrnil od namere, da kupite nek izdelek oz. storitev. Kajti, ko zares rečemo bobu bob si moramo priznati, da ne prodajajo izdelki, ampak ljudje. Z ljudmi imamo opravka in nezavedno se v naši notranjosti vzpostavi povezava med neprijetnim (ali prijetnim) človekom ter izdelkom/storitvijo, ki jo predstavlja.

Zakaj to pišem v uvodu, čeprav je tema članka in posnetka ob njem motivacija zaposlenih? Zato, ker je to spoznanje dobra motivacija zaposlenih oz. sebe in tisti pomemben člen v verigi, ki pomaga, da na koncu pride do rezultata – naročila, prodaje, zadovoljstva vseh vpletenih!

Ne-motivacija

Raziskave kažejo, da so tisti, ki nimajo nikakršne motivacije za delo, veliko (bolniško) odsotni. Če pa so prisotni, delajo več napak, so nezbrani, imajo slabše rezultate. Ker so očitno nezadovoljni s svojim delom, se to velikokrat prenaša tudi v njihovo osebno življenje in takšni ljudje lahko podjetje zelo veliko stanejo…

Materialna motivacija

Seveda je pomembna… Ni vseeno, ali se zaposleni počuti varnega v smislu financ, da bo plača na njegovem računu na točno določen dan, sploh v primeru, da ima zaposleni obveznosti, kot so krediti. In seveda tudi ni zanemarljiva velikost plače, vendar pa…

Raziskave se pokazale, da plača ni glavni motivator, da nekdo vztraja v nekem podjetju. Sploh med mladimi je zaznavati trend, da so jim bolj pomembne druge stvari. Skorajda je že konec s starim načinom razmišljanja, da ena majica z logotipom ob prihodu v podjetje, pomeni tudi že motivacijo za naslednjih deset let…

Nematerialna motivacija

No, to je v resnici tisti element uspešnega podjetja, ki je najbolj pomemben. In kaj to pomeni? Predvsem je vse v komunikaciji. Da si zaposleni upa izraziti svoje mnenje, izpostaviti svoje potrebe, prisluhniti nadrejenim in obratno.

Če si nekdo želi skrajšati delovnik dvakrat mesečno zaradi družinskih obveznosti, je to zanj zelo pomembna stvar in če mu kot vodja ali delodajalec lahko prisluhnete, je to motivacija.

Če si nekdo želi delati enkrat na teden od doma in je narava dela takšna, da je to možno, razmislite o tem – tudi to je namreč odlična motivacija za zaposlenega, da bo delo res dobro opravljeno in da se ne bo oziral po drugih zaposlitvah.

Ste z zaposlenimi podelili svojo vizijo podjetja? Vedo vsi, kaj je vaš cilj, namera? Zaposleni ne morejo biti motivirani za delo, če ne vedo, del česa so, katerega projekta, katere dobre zgodbe, vizije… Podelite svoje sanje z njimi, več ko vas bo združenih v isti viziji, hitreje se bo začela uresničevati.

Dajte zaposlenim možnost soodločanja. Tako bodo primorani prevzeti del odgovornosti in kar naenkrat ljudem ni več vseeno, kaj se dogaja na delovnem mestu.

Poslušajte jih, ko vam bodo govorili o tem, kaj bi lahko izboljšali, popravili… Ponekod imajo posebne nabiralnike za predloge in pohvale. Tiste najboljše nagradite.

Pohvalite dobro delo tudi vi kot vodja, lastnik. Naj vidijo, da niso samoumevni, ampak da se izplača potruditi, saj je njihov trud obrodil sadove. Za dobre stvari poleg pohvale, sami izberejo nagrado… npr. darilo kot je knjiga, karta za telovadbo, izlet… Morda se vam zdi veliko, ampak to se res zelo obrestuje!

Sklenite dogovore z zaposlenimi. Da se npr. pred sestanki vsi umirite in da začnete sestanek z vajo za »tukaj in zdaj«. Ker vam kot lastniku, vodji, ni vseeno, kako dolgo trajajo sestanki, ker ne želite tratiti dragocenega časa vaših zaposlenih, ker si želite, da vsak lahko pove svoje mnenje… in ker ne želite, da je kdo zaradi sestanka pod stresom.

Vključevanje zaposlenih k odločanju in letni razgovori

Tiste zaposlene, ki si želijo prispevati k ciljem, viziji in uspehu podjetja, povabite, da skupaj planirate, sodelujete pri oblikovanju in reševanju delovnih nalog. Motiviranost za delo se poveča, če zaposleni poznajo poslovno politiko in cilje organizacije. Še posebej pa so zavzeti za delo, če imajo možnost sodelovati pri odločanju o svojem delu, izboljšavah, če je nanje prenesena odgovornost in če so opolnomočeni.

Motiviranost je mogoče še povečati s povratnimi informacijami o tem, koliko njihovo delo prispeva k določenim skupnim ciljem. Vsakdo ima namreč rad informacijo o tem, kako nek izdelek, ki ga izdeluje, služi v »veliki sliki«. Npr. če podjetje izdeluje nek mali delec motorja, ki je vgrajen v avtomobile določene znamke, naj bo končni izdelek tisti, ki ga mora imeti zaposleni pred svojimi očmi kot motiv.

Dobra komunikacija je najboljša motivacija zaposlenih!

V podjetjih, kjer je med zaposlenimi dobro vzdušje, imajo bistveno manj težav, vsakršnih. Saj se to dobro vzdušje širi povsod, do končnih uporabnikov, kupcev, naročnikov. Ker podjetje so ljudje. Zato naj vlada sproščeno, vendar spoštljivo vzdušje. Dosežete ga tako, da ste tudi sami takšni. Da seveda postavljate mejo med »službo in družbo« in da je vsem jasno, kaj je njihova delovna obveznost, da pa vlada ozračje sodelovanja in skupinski duh. Podjetje gradi svojo dodano vrednost na tej notranji energiji.

Dobro komunikacijo v podjetju je moč doseči s sistematičnim delom in vlaganjem. Samo želja največkrat ni dovolj, zato naj vam ne bo nikdar žal denarja in časa vloženega v izobraževanja v t. i. mehke veščine. Veliko podjetij je ravno s tem, ko so vlagali v svoje zaposlene tudi na ta način, da so jim omogočili osebnostno rast preko delavnic, online tečajev… naredilo res velik korak. Rast podjetja ni vedno samo rast v končne številke. Rast mora biti večplastna in hkratna, tudi v ljudi. Potem pa znova začnejo rasti tudi številke v končni bilanci.

Osebna uspešnost

Prijavite se v 30-dnevni mentorski program in vsak dan vam bom poslala dostop do videa in nalog, ki vam bodo pomagale postaviti temelje za vaš osebni uspeh!

VEČ O PROGRAMU