Akademija za celostni uspeh

Vrhunski program za podjetja, zasnovan po principu dela svetovno znanega Jacka Canfielda Success Principles!

Uspeh posameznika ali podjetja ni nekaj, kar se zgodi čez noč!

Je premišljeno in usmerjeno delovanje, podkrepljeno z določenim načinom razmišljanja.

Ko prihajamo v svoja delovna okolja nismo samo uslužbenci, delavci, smo vse, kar smo-ves čas nosimo s seboj sebe, svoje želje, strahove, svoja čustva. Bolj ko smo zadovoljni z vsemi svojimi življenjskimi področji, bolj smo lahko fokusirani na tisto, kar počnemo, manj smo raztreseni, delamo manj napak, naša učinkovitost in storilnost sta večji.

Uspeh je tako vedno celosten, vključuje vsa človekova področja. Zato v Akademiji za celostni uspeh podjetja obravnavamo človeka na način, da se zave svoje situacije, svojega izhodišča, pripravi načrt za tisto, kar si želi in prejme orodja, s katerimi pride do svojega cilja.

Ni pomembno, kakšni so vaši cilji. Vsak ima svoje. Pomembno pa je, da ugotovimo, da obstajajo določena načela, ki prinašajo rezultat. In če ta načela ter orodja poznamo, lažje, hitreje in zagotovo pridemo do želenega.

Jack Canfield Success Principles

Delavnice so zasnovane po principu dela svetovno znanega Jacka Canfielda!

Na delavnicah boste prejeli sistem, ki deluje vedno, kot poznavanje kombinacije številk, ki odklepajo ključavnico. Ni pomembno, čigave roke držijo ključavnico v rokah, pomembno je poznati pravo kombinacijo številk, pravo zaporedje. Za to pa je potrebna želja po spremembi, jasna namera, ter seveda AKCIJA. Le s premikom se stvari premikajo.

Delavnice so razporejene v daljšem časovnem obdobju, saj se rezultati pokažejo že v vmesnem času in je to dodatna motivacija za delovanje v smeri želenega, prav tako pa udeleženci lažje ponotranjijo slišano in v svoje življenje, svoje delo, uvedejo potrebne spremembe.

»Odgovornost vzemite zelo osebno. Ne morete spremeniti okoliščin, letnega časa, vetra, lahko pa spremenite sebe.«

Jim Rohn

Kaj boste pridobili?

Na delavnicah bomo sistematično gradili miselnost za uspeh in udeleženci bodo:

 • spoznali, da je le celostni uspeh tisti pravi,

 • soočili se bodo s svojim načinom razmišljanja,

 • ugotovili, kje se nahajajo, kaj si želijo in si pripravili načrt, kako priti do tja,

 • naučili se bodo spreminjati svoja prepričanja in prejeli orodja za menjavo omejujočih prepričanj,

 • spomnili se bodo, kaj je njihova življenjska strast, kaj radi počnejo in katere so njihove najbolj pomembne kompetence,

 • naučili se bodo omejiti stvari in ljudi, ki so ovira za njihov uspeh,

 • postali bodo bolj pozitivno naravnani, čutili več radosti do življenja in uredili svoje odnose tako doma kot na delovnem mestu,

 • znali bodo bolje ravnati s svojim časom,

 • naučili se bodo osnov komunikacije in dela s težavnimi, konfliktnimi sogovorniki,

 • naučili se bodo javno nastopati in predstaviti sebe, svoj izdelek, storitev,

 • naučili se bodo prepoznavati svoje notranje sprožilce in jih obvladovati,

 • soočili se bodo s stresom in se ga naučili sproščati,

 • znali bodo dobro voditi sestanek, srečanje,

 • začeli bodo razmišljati kot zmagovalci,

 • rešili bodo težavne odnose,

 • upali si bodo jasno in odločno povedati svoje mnenje,

 • kar naenkrat bodo deležni več spoštovanja ljudi okrog njih,

 • začeli bodo uživati v drobnih stvareh in se več veseliti,

 • znali bodo motivirati sebe in druge,

 • kmalu bodo ugotovili, da težke situacije niso več takšne,

 • razumeli bodo druge in drugi bodo bolje razumeli njih,

 • naučili se bodo obvladovati svojega tekmeca v boju za uspeh – ego

 • uporabili bomo Persologov model DISK, ki je orodje, ki prinaša rezultate in s pomočjo katerega spoznamo tudi, kako shajati z drugimi, da bi dosegli zastavljene cilje,

 • povečala se bo delovna zavzetost,

 • manj bo odsotnosti z dela, produktivnost bo višja,

 • več bo zadovoljstva na delovnem mestu, več kolegialnosti, več inovativnosti!

Vsebina delavnic

Kaj vse bomo na delavnicah predelali?

1. delavnica

Zavedanje sebe kot temelj uspeha

Kaj bomo počeli?

Udeleženci pregledajo svoja osnovna prepričanja o sebi, svetu, poslu… in se seznanijo z najpomembnejšimi principi uspešnosti. Ugotovijo, da so za vse nastale (tudi neprijetne) okoliščine na njihovi poslovni poti ter osebnem življenju soodgovorni oz. se zavejo pomembnosti prevzemanja odgovornosti. Ugotovijo, kako in koliko poznajo svoja čustva, zakaj se odzivajo na določene načine in kako s svojimi odzivi vplivajo na druge.

Eno od orodij, ki jih uporabimo na delavnici je tudi Persolog® osebnostni profil – DISK®, ki je ena izmed najbolj razširjenih, znanstveno dokazanih analiz, ki meri naša vedenjska nagnjenja in preference.

Tematike na delavnici:

 • Prevzemanje 100% odgovornosti za svoje življenje in delo v svoje roke

 • Moj uspeh je moja odločitev – na vseh življenjskih področjih

 • Kakšna je moja vrednost v različnih okoljih, kako se vrednotim

 • Kako lastno čutenje vpliva na odnos z drugimi

 • Vodena vizualizacija osebnega poslanstva

 • Smo povprečje petih ljudi, s katerimi preživimo največ časa

2. delavnica

Kje sem in kam želim priti (osebno in poslovno)?

Kaj bomo počeli?

Udeleženci »razgrnejo« svoje življenje-imamo več različnih področij in z analizo posameznega področja ugotovimo, kje je prostor za napredek in kje delujejo optimalno. Zastavijo si cilje, ki morajo biti merljivi in ugotovimo, kaj so notranji motivatorji, ki jih poganjajo, kaj so njihove želje in kaj je za vsakega posameznika ultimativni cilj.

Tematike na delavnici:

 • Življenjska področja, vloge

 • Določanje izhodišča – kje sem na različnih življenjskih področjih

 • Vrednote in cilji

 • Določanje ultimativnega cilja

 • Načrt poti do cilja

 • Menjava prepričanj

3. delavnica

Sproščanje moči za hitrejši napredek

Kaj bomo počeli?

V določenem trenutku poti se napredek ustavi, zato je pomembno, da se soočimo z ovirami in udeleženci na tej delavnici prejmejo ključna orodja za spreminjanje svojih prepričanj ter orodja za hitrejši napredek. Prav tako je zelo pomemben del delavnice soočanje s stresom in obvladovanje svojih čustev, ko smo izpostavljeni stresnim situacijam.

Tematike na delavnici:

 • Pojavijo se ovire – kako jih premagujemo

 • Vaje za manj stresa

 • Pravilna raba afirmacij

 • Tehnike in načini s katerimi pospešujemo napredek

 • Obrekovanje in zamere kot požiralci energije

4. delavnica

Razreševanje konfliktnih situacij

Kaj bomo počeli?

V podjetjih, v skupinah in teamih prihaja do konfliktov. Ti imajo različne vzroke, preden pa »izmenjava mnenj« preraste v konflikt je dobro, da to zaznamo in se ustrezno odzovemo. Seveda je najbolj pomembno to, da se najprej zavemo svojih čustev, se znamo umiriti in potem z različnimi tehnikami umirjamo svoje sogovornike.

Prav tako na tej delavnici udeleženci prejmejo osnove mediacije, kadar sami niso vpleteni v konflikt, so pa v vlogi, ko lahko ostalim udeleženim pomagajo.

Tematike na delavnici:

 • Zaznavanje konfliktnih situacij

 • Razumevanje dinamike konflikta

 • Tehnike hipnega umirjanja

 • Umirjanje sogovornikov

 • Igra vlog

5. delavnica

Prepričljiv javni nastop, komunikacija

Kaj bomo počeli?

Delavnica je posvečena komunikaciji z drugimi ter prepričljivemu nastopanju, vključevanju vseh udeleženih v pogovor, ustvarjanje območja zaupanja s strankami ali sodelavci, razumeti prepričljivost. Prav tako bodo udeleženci pripravili vsak svoj nastop, ki ga bomo posneli in opravili analizo.

Tematike na delavnici:

 • Sestanek ena na ena, ustvarjanje zaupanja

 • Kako se pripraviti na nastop?

 • Nebesedna komunikacija

 • Nastop pred publiko

 • Uporaba pripomočkov

 • Vaje proti tremi

 • Kako biti prepričljiv?

 • Nastop pred kamero s snemanjem in analizo

6. delavnica

Vodja sem!

Kaj bomo počeli?

Zelo veliko se govori in bere o tem, kakšen naj bi bil moderni vodja, resnica pa je, da je vsak od nas sam svoj, s svojim slogom, s svojim pogledom na svet. In dober vodja znotraj svojih zmožnosti, ki pa jih je pripravljen vedno znova širiti, najde svojo pot, da se sam, kot voditelj, počuti kompetentnega, da je kos svoji nalogi in da je svojim podrejenim zgled. Na delavnici spregovorimo o temah, povezanih z vodenjem in so nadgradnja prejšnjih tematik.

Tematike na delavnici:

 • Motivacija – inspiracija

 • Kako doseči sodelovanje?

 • Preseganje zamer

 • Novi modeli organizacije

 • Prepoznavanje organizacijskih čustev

 • Ravnotežje pozornosti

 • Razumevanje ‘svobode’

 • Temeljne sposobnosti za vodenje (mentorstvo, delegiranje, povratne informacije, vodstveni modeli, motivacija, avtoriteta, moč, priznavanje, vztrajnost, vizija)

7. delavnica

Možnost izbire treh tematik

(gostujoči trenerji)

Tematike med katerimi lahko izbirate:

 • Kako biti učinkovit na sestankih?

 • Mastermind v podjetju

 • Kako pametno ravnati z denarjem?

 • Kako postati vrhunski prodajalec?

 • Spletni marketing

 • Meditacija, sproščanje

 • Zdravo prehranjevanje za več energije

 • Vaje za zdravo telo

 • Uporaba Linkedina

 • Kultura oblačenja

Delavnice so vsebinsko vedno usklajene z naročnikovo željo in zaznavanjem, kaj so najbolj pomembne kompetence, ki bi jih želeli razviti, predznanjem skupine ter ciljem, ki si ga zastavimo.

Časovnico izvedb uskladimo z naročnikom, priporočena dinamika je enkrat mesečno. Delavnice so celodnevne z odmorom za kosilo in krajšimi odmori za osvežitev. Izvajajo se v prostorih, ki jih organizira naročnik.

Število udeležencev je omejeno na največ 15.

Nenehno vlaganje v izobraževanje in znanje zaposlenih je ključ do uspešnosti podjetja. Pri tem ne dajemo poudarek le tehničnem in strokovnem znanju, temveč vedno več časa in denarja vlagamo tudi v izobraževanje na področju mehkih veščin, ki so ključ do zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu. V sklopu tovrstnega izobraževanja že več leto sodelujemo s Sašo Einsiedler.

Pri njej ne gre za klasično obliko izobraževanja, temveč za delavnice in aktivno sodelovanje vseh udeležencev. Njena pozitivna energija se prenaša med udeležence in ob koncu izobraževanja udeleženci ne odidejo domov utrujeni, temveč sproščeni in polni energije in elana.

Zaradi njene pozitivne energije in zadovoljstva zaposlenih, vsakoletno, v sklopu dneva žena, organiziramo tudi delavnico namenjeno vsem sodelavkam v podjetju.

Saša svoje delo opravlja s srcem in velikim veseljem. Je odlična svetovalka, trenerka ter enkratna osebnost.

IZTOK STANONIK, Polycom Škofja Loka

»Akcija je osnovni ključ do uspeha!«

Pablo Picasso

Bonusi za udeležence

Vsi udeleženci Akademije za celostni uspeh prejmejo spodnja bonusa oziroma darili!

Knjiga

Moja samopodoba je moja odločitev

Priročnik, namenjen predvsem ženskam, odločenim živeti bolj samozavestno in z več zavedanja svoje vrednosti!

Prijelo vas bo, da ga izpolnjujete, se poglabljate in odgovarjate na vprašanja, tudi če ste najprej mislile, da ga boste samo na hitro preletele. V priročniku vas čakajo vaje, pričevanja žensk, ki so izboljšale svojo samopodobo in motivacija, da to storite tudi ve!

S priročnikom pridobite natanko tisto, kar si želite – boljšo samopodobo, več zadovoljstva s seboj, z odnosi, na delovnem mestu, več veselja v življenju, več zaupanja v svoje sposobnosti, več samozavesti.

Vrednost bonusa: 23,70€

Spletni tečaj

Prepričljiv javni nastop brez treme

Jedro programa so posnetki, predavanja, na katerih z vami delim vse svoje praktične izkušnje mojega skoraj tridesetletnega dela na televiziji, na prireditvah, delavnicah … Predavanja so razdeljena na tematske sklope. Razlage so preproste, zabavne in z zelo veliko praktičnimi primeri.

Ob vsakem predavanju prejmete tudi delovni zvezek, s katerim si pomagate pri delu in pri odkrivanju razlogov, zakaj vam določene veščine povzročajo nelagodje, zakaj se enkrat počutite dobro, ko nastopate, drugič slabše.

Vrednost bonusa: 268,40€

Vas zanima več?

Cena vseh delavnic skupaj je 10.500,00 € + ddv!

Za več informacij pišite na info@sasaeinsiedler.si ali pokličite na številko 031 78 77 78!